Programy regularnego oszczędzania

Są to optymalne rozwiązania dla osób, które w dłuższym okresie zamierzają zgromadzić pokaźny kapitał na realizację konkretnego celu. Dzięki odpowiedniej analizie budżetu domowego, ekspert finansowy pomaga w dobraniu optymalnego programu oszczędnościowego, który skutecznie doprowadzi Cię do celu inwestycji. Istotną rolę w tej formie akumulowania nadwyżek finansowych pełni zarówno konsekwencja inwestora, jak i wykorzystywanie długoterminowych trendów na rynku kapitałowym. W zależności od Twoich indywidualnych preferencji możemy wybrać tryb automatyczny, w którym korzystasz z portfela modelowego dopasowanego do horyzontu oszczędzania, lub tryb manualny, w którym na podstawie cyklicznie wysyłanych podpowiedzi i spotkań z ekspertem podejmujesz decyzję o zmianie składu portfela.

Nasi Klienci najczęściej wybierają ten sposób lokowania środków do zaspokojenia następujących potrzeb:

 • finansowe zabezpieczenie okresu studiów dziecka i startu w dorosłe życie (pomoc w sfinansowaniu zakupu mieszkania, studiów podyplomowych itp.);
 • wcześniejsza spłata zobowiązania i zmniejszenie realnego oprocentowania kredytu mieszkaniowego;
 • zapełnienie luki emerytalnej, czyli różnicy między ostatnimi dochodami przed emeryturą, a świadczeniem naliczonym przez ZUS i OFE;
 • rozwój swojej działalności gospodarczej (inwestycje kapitałowe w skali średnio i długoterminowej)

Jeśli zadajesz sobie następujące pytania, wypełnij formularz kontaktowy i umów się na spotkanie:

 • Jak efektywnie zabezpieczyć finanse rodziny?
 • Jak sfinansować w przyszłości wykształcenie dziecka?
 • Jak skrócić okres kredytowania i zmniejszyć koszt odsetkowy kredytu długoterminowego?
 • Jak odciążyć budżet domowy przed nawarstwieniem wydatków, które w perspektywie kilku lat mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej?
 • Jak uniezależnić się od obowiązkowego sytemu emerytalnego ZUS i OFE, który będzie wypłacał coraz niższe świadczenia emerytalne w stosunku do ostatnich dochodów?
 • Jak wydajnie zarządzać finansami osobistymi i jak rozpisać swój plan finansowy?
 • Jak odpowiednio dywersyfikować kapitał uzyskany z prowadzenia działalności gospodarczej?

Wiedzę zebraną przez lata pracy na rynku finansowym wykorzystujemy również w celu optymalizacji programów i polis inwestycyjnych aktualnie posiadanych przez Klientów. Analizujemy pierwotne umowy, na podstawie corocznych informacji przesyłanych przez instytucje finansowe oraz ZUS. Pomagamy przenosić zgromadzone do tej pory aktywa na efektywniejsze programy regularnego oszczędzania. Zapewniamy profesjonalną pomoc przy wypełnianiu stosownych dokumentów. Jesteśmy przekonani, że przekazana przez nas wiedza przełoży się na satysfakcjonujące wyniki przy podejmowanych decyzjach finansowych.

Inwestycje jednorazowe

Są to narzędzia kierowane do osób:

 • oczekujących większych zysków niż na lokatach terminowych przy jednoczesnym zachowaniu możliwości kontrolowania ryzyka,
 • niedysponujących wystarczającą ilością czasu na samodzielne inwestycje w papiery wartościowe oraz niebędących specjalistami w inwestowaniu na rynku kapitałowym,
 • oczekujących wysokiej płynności dzięki możliwości dopłaty lub wycofania zainwestowanych środków w całości lub części.

W ramach inwestycji jednorazowych możemy inwestować za pośrednictwem:

 • Funduszy inwestycyjnych otwartych jako najpopularniejszej formy inwestowania środków finansowych pod względem liczebności i wartości zgromadzonych aktywów. Fundusze te mogą zbywać nieograniczoną liczbę jednostek uczestnictwa i są zobowiązane do ich odkupienia na każde żądanie uczestnika. Posiadają zmienną liczbę uczestników oraz zmienną liczbę jednostek uczestnictwa, a ich dostępność nie powinna być ograniczana pod jakimkolwiek względem.
 • Funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitujących certyfikaty inwestycyjne, które są papierami wartościowymi. Fundusze te mogą przeprowadzać kolejne emisje takich certyfikatów, których liczba jest ściśle określona.
 • Inwestycji alternatywnych charakteryzujących się możliwie niską zależnością od tradycyjnych rynków akcji czy obligacji. Można tu wyróżnić inwestycje w wino, whisky, grunty itp.

Indywidualne ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie jest formą finansowego zabezpieczenia rodziny w przypadku śmierci jej głównego żywiciela. Eksperci finansowi mają dostęp do marketu ubezpieczeniowego, co daje gwarancję wyboru najkorzystniejszego wariantu ubezpieczeniowego w jednej z kilkunastu firm, również pod względem zakresu umów dodatkowych tj. NNW, na wypadek ciężkiej choroby czy utraty pracy. To również jedna z podstawowych form zabezpieczania zaciąganych kredytów mieszkaniowych i innych zobowiązań finansowych.

Proces zawarcia zawierania umowy inwestycyjnej lub ubezpieczeniowej

 1. Spotkanie z doradcą finansowym 
  Twój Ekspert Finansowy analizuje finanse osobiste pod kątem aktualnych potrzeb i możliwości. Na podstawie zebranych informacji ekspert przygotowuje optymalne oferty.
 2. Wypełnienie dokumentów i weryfikacja ofert
  Twój Ekspert Finansowy pomaga w wypełnieniu stosownych dokumentów i weryfikacji wybranych ofert. Ustala i omawia warunki zawarcia umowy.
 3. Wpłata środków
  Twój Ekspert Finansowy nadzoruje proces realizacji umowy w poszczególnych instytucjach finansowych.
Umów się na spotkanie z ekspertem: